Γιατί διαθέτουμε άνετους χώρους για την αναμονή σας και δωρεάν ροφήματα.

Γιατί είστε σίγουροι ότι θα ενημερωθείτε για τον επόμενο τεχνικό έλεγχο σας, με τον τρόπο που εσείς θα μας ζητήσετε (sms, email, τηλεφωνικά).