https://www.high-endrolex.com/41https://www.high-endrolex.com/41 ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΔΗΣΗ (ABS) https://www.high-endrolex.com/41

ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΑΡΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΝΤΙΕΜΠΛΟΚΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΔΗΣΗ (ABS)

Διενεργείται μόνο όταν απαιτείται. Υπάρχουν δύο ειδών έλεγχοι:


1) Έλεγχος σε οχήματα με προεγκατεστημένο ABS. Διενεργείται εκούσιος έλεγχος και ελέγχονται όλα τα σημεία που αφορούν το σύστημα πέδησης.
2) Έλεγχος σε οχήματα που έχουν τοποθετήσει μεταγενέστερα σύστημα ABS.Διενεργείται ειδικός τεχνικός έλεγχος. Ελέγχεται η ορθότητα της τοποθέτησης και όλα τα σημεία που αφορούν το σύστημα πέδησης. Το όχημα πρέπει να διαθέτει ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις, προκειμένου να εγκατασταθεί εκ των υστέρων ABS.

Δικαιολογητικά προεγκατεστιμένου ABS

Αίτηση για τη διενέργεια του μερικού εκούσιου ελέγχου.
 Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, από Εξουσιοδοτημένο Τεχνίτη τοποθέτησης ABS,
 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος (για κυκλοφορούντα οχήματα) ή το Πιστοποιητικό Ταξινόμησης Τελωνείου (για μεταχειρισμένα οχήματα).
 Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ) (για κυκλοφορούντα οχήματα).
 Σε περίπτωση που κριθεί απαραίτητο για την ολοκλήρωση του ελέγχου, έντυπο κατάλογο του εργοστασίου κατασκευής ή/και επικυρωμένο φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας της χώρας από την οποία έχει εισαχθεί το όχημα.

Δικαιολογητικά εκ των υστέρων τοποθέτησης ABS

 Βεβαίωση καλής τοποθέτησης ΣΑΠ (ΒΚΤ)
 Βεβαίωση καλής λειτουργίας ΣΑΠ εξουσιοδοτημένου επιθεωρητή ΣΑΠ (ΒΚΛ).
 Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό.
 Την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος για τα κυκλοφορούντα ή το πιστοποιητικό ταξινόμησης τελωνείου για τα μεταχειρισμένα οχήματα της παραγράφου Α1 που εισήχθησαν στη χώρα μας πριν το 2009.
 Το ισχύον Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου (ΔΤΕ), στο οποίο δεν έχουν σημειωθεί σοβαρές ή επικίνδυνες ελλείψεις.
 Το πρωτότυπο τιμολόγιο αγοράς και το πρωτότυπο δελτίο παροχής υπηρεσιών για την τοποθέτηση του. Από τα παραστατικά αυτά προκύπτει ότι το ΣΑΠ (RETROFIT KIT) είναι καινούργιο, και θα αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος ( για τα κυκλοφορούντα) ή ο αριθμός πλαισίου για τα λοιπά.

Super User

https://www.high-endrolex.com/41