Γιατί είμαστε δίπλα σας και μετά τον τεχνικό έλεγχο για οποιαδήποτε πληροφορία χρειαστείτε

Γιατί βρισκόμαστε στον χώρο του τεχνικού ελέγχου από το 2008, και η εμπειρία μας εγγυάται την ασφάλεια του οχήματος σας.

Γιατί διαθέτουμε άνετους χώρους για την αναμονή σας και δωρεάν ροφήματα.