Το ΙΚΤΕΟ μας έχει πιστοποιηθεί από το τμήμα οδικών μεταφορών της Κυπριακής Δημοκρατίας και μπορεί να διενεργεί τεχνικό έλεγχο σε φορτηγά οχήματα με Κυπριακή άδεια κυκλοφορίας.

Χρόνος ισχύος ΔΤΕ: 1 Χρόνος
Νομοθετικό Πλαίσιο : (εδώ θα βάλουμε με υπερσύνδεση τις νομοθεσίες που αφορούν την κατηγορία).