Γιατί είστε σίγουροι ότι θα ενημερωθείτε για τον επόμενο τεχνικό έλεγχο σας, με τον τρόπο που εσείς θα μας ζητήσετε (sms, email, τηλεφωνικά).