Είμαστε το μεγαλύτερο ΙΚΤΕΟ στον Ν.Πέλλας

Γιατί είμαστε το μεγαλύτερο ΙΚΤΕΟ στον Ν Πέλλας με 4 γραμμές ελέγχου για όλων των ειδών τα οχήματα, εξασφαλίζοντας την άμεση και γρήγορη εξυπηρέτηση σας.